Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Jordánske hášimovské kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Jordan University of Science and Technology
AF
0
University of Jordan
PEF,AF,FRRMS
0