Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Jordánske hášimovské kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Jordan University of Science and TechnologyAF0
University of JordanPEF,AF,FRRMS0