Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Kazašská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Al-Farabi Kazakh National University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Almaty Technological University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
0
Karaganda Economical University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
1
Kazakh National Agrarian University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
0
KAZGUU University
PEF,REK
0
S.Seifullin Kazakh Agro Technical University
MENDELU,REK0
State University of Semey
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
0
The Kazakh scientific research institute overworking and the foodprocessing industry
0
University of International Business UIB
PEF
0