Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Talianska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Accademia di Belle Arti di Bari
FRRMS,LDF,REK
1
Sapienza - Universita di Roma
ZF
0
Università Cattolica del Sacro Cuore
AF,REK
1
Universita Degli Studi della Basilicata
AF,LDF,ZF,REK
0
Universita degli Studi Della TusciaAF,REK
0
Universita degli Studi di Firenze
PEF,FRRMS,LDF,ZF,REK
4
Universita Degli Studi di Foggia
AF,LDF,REK
2
Universita degli Studi di Messina
AF
0
Universita Degli Studi di Milano
ZF,REK
0
Universita Degli Studi Di Napoli Federico II
AF,REK
0
Universita degli Studi di PadovaAF,LDF,REK
4
Universita Degli Studi di Palermo
PEF,AF,FRRMS,LDF,REK
3
Universita degli Studi di Sassari
LDF,REK
0
Universita Degli Studi Di Torino
LDF,REK
0
Universita´ Degli Studi di Trento
PEF
3
Universita degli Studi di Trento
PEF,REK
3
Universita degli Studi Mediterranea di Regiio CalabriaPEF,AF,REK0
Universita Degli Study di Udine
AF,LDF,REK
0
Universitá della CalabriaPEF,FRRMS,REK1
Universita Niccolo Cusano di Roma
0
Universita Politecnica delle Marche - UNIVPMZF,REK0
University of Catania
LDF,ZF,REK1
University of PisaZF
0
University of Sassari
AF,LDF,REK
0
University of Trieste
LDF,REK
1