Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Talianska republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Calabria UniversityMENDELU,MENDELU2
Free University of Bolzen-Bolzano
ZF
0
University of Catania
FRRMS,REK
0