Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 54|program Leonardo da Vinci
Štát:
Talianska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Universita Degli Studi Di Torino
LDF1