Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 54|program Leonardo da Vinci
Stát:
Italská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Universita Degli Studi Di Torino
LDF
1