Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát: Talianska republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Università Cattolica del Sacro Cuore
AF,ZF
4
Universita Degli Studi della Basilicata
ZF
2
Universita degli Studi Della Tuscia
AF,ZF
1
Universita degli Studi di Firenze
MENDELU
5
Universita Degli Studi di Milano
PEF
2
Universita degli Studi di Padova
LDF,ZF
2
Universita Degli Studi di Palermo
MENDELU
7
Universita Degli Studi Di Torino
LDF
0
Universita´ Degli Studi di Trento
PEF
3
Universitá della Calabria
PEF
6