Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní
Stát: Italská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Università Cattolica del Sacro Cuore
AF,ZF
4
Universita Degli Studi della Basilicata
ZF
2
Universita degli Studi Della Tuscia
AF,ZF
1
Universita degli Studi di Firenze
MENDELU
5
Universita Degli Studi di Milano
PEF2
Universita degli Studi di Padova
LDF,ZF
2
Universita Degli Studi di Palermo
MENDELU
7
Universita Degli Studi Di Torino
LDF
0
Universita´ Degli Studi di TrentoPEF
3
Universitá della Calabria
PEF
6