Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 51|program Erasmus
Stát:
Italská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Accademia di Belle Arti di Bari
LDF
0
EILC jazykový kurz Italská republika
MENDELU
21
Free University of Bolzen-Bolzano
ZF9
Università Cattolica del Sacro Cuore
PEF,AF,ZF4
Universita Degli Studi della BasilicataAF,LDF,ZF2
Universita degli Studi Della Tuscia
AF
2
Universita degli Studi di Firenze
PEF,FRRMS,LDF
11
Universita Degli Studi di Foggia
LDF
0
Universita Degli Studi di Milano
FRRMS,ZF
6
Universita degli Studi di Padova
AF,LDF7
Universita Degli Studi di Palermo
PEF,FRRMS,LDF
2
Universita Degli Studi Di Torino
LDF
0
Universita´ Degli Studi di Trento
PEF,FRRMS10
Universita Degli Study di Udine
AF,LDF
2
Universitá della Calabria
PEF,FRRMS
12