Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Izraelský štát

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Bar-Ilan University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,ICV
0