Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Stát:
Izraelský stát

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Bar-Ilan University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,ICV
0