Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Írsko

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Athlone Institute of TechnologyPEF,REK,ICV4
GMIT Galway-Mayo Institute of TechnologyLDF,REK2
University College CorkPEF,FRRMS,REK13