Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Írsko

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Athlone Institute of Technology
PEF,REK,ICV
4
GMIT Galway-Mayo Institute of TechnologyLDF,REK2
University College Cork
PEF,FRRMS,REK
14