Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Stát:
Irsko

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Athlone Institute of Technology
PEF,REK,ICV
4
GMIT Galway-Mayo Institute of Technology
LDF,REK
2
University College Cork
PEF,FRRMS,REK
14