Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Iránska islamská republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentov
Zvoliť
Tarbiat Modares UniversityZF0
The University of Guilan
MENDELU,REK
0