Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Stát:
Maďarsko

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Budapest Business School
FRRMS,REK4
Budapest Metropolitan University
0
Budapest Metropolitan University of Applied SciencesFRRMS,REK6
Corvinus University of Budapest
PEF,ZF,REK
5
Eszterhazy Karoly UniversityFRRMS,REK
0
Kaposvár University
FRRMS,REK
0
Karoly Robert CollegeFRRMS,LDF
0
Szechenyi István University - GyorFRRMS,REK5
Szent István University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
5
University of Debrecen
PEF,AF,LDF,REK
1
University of Szeged
AF,REK,ICV
0
University of West Hungary - Sopron
PEF,AF,LDF,REK
0