Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Maďarsko

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Corvinus University Budapest
0
Corvinus University of Budapest
MENDELU,REK
0
EP to Campus Programme
0
Szent István UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
University of Pécs
ZF
1
University of West Hungary - Sopron
MENDELU,REK0