Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 56|program CEEPUS
Stát: Maďarsko

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Corvinus University of Budapest
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,ICV10
Szent István University
MENDELU
1
University of Debrecen
LDF
1
University of West Hungary - SopronMENDELU
0