Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát: Maďarsko

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Corvinus University of Budapest
ZF
2
University of Debrecen
MENDELU
3