Zahraničné dohody


Záverečná správa zo študijného pobytu

Meno študenta:
Domáca univerzita
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Koordinátor:-- neuvedené --
 
Hostiteľská inštitúcia
Názov inštitúcie:Western Caspian University
Štát:Azerbajdžanská republika
Koordinátor:
K. Hilal
Adresa:
Istiglaliyyat 27
E-mail:
gunay.mustafayeva@wu.edu.az
Telefón:
+994 4927418
Fax:
 
Pobyt od 12. 02. 2018 do 11. 07. 2018.
Doba pobytu je 5,0 mesiace.


Hodnotenie študijného pobytu


1. Příprava před odjezdem

Doporučený způsob dopravy:lietadlo
Cena dopravy:
Záleží na dopravci. S nízkonákladovkou WizzAir z Budapešti cca 8 000 Kč (tam i zpět), s oficiálním dopravcem z Prahy (Azerbaijan Airlines) cca 15 000 Kč (tam i zpět) - rozhodně doporučuju oficiálního dopravce.
Požadovaný druh pojištění:
Mendelu Svět
Cena pojištění:5 290
Zkušenosti s pojistnou událostí:
Uznává přijímající instituce české zdravotní pojištění?:
áno
Jiné požadavky přijímající university:
Na místě je nutné absolvovat zdravotní prohlídku ve státní nemocnici. Vše zařídí univerzita (i včetně doprovodu na místo). Hradí se na místě poplatek ve výši 70 AZN - vše v nemocnicích je zpoplatněné.
Důvody zájmu o zahraniční studijní pobyt:
Možnost poznat cizí zemi, mentalitu a kulturu, zlěpšit se v jazykových i komunikačních schopnostech, záskat zkušenosti z nového prostředí a možnost předávat poznatky dalším studentům na Mendelu.
Kde jste získal/la informace o zahraničním studijním programu:Přes univerzitní email.
Absolvoval jste jazykovou přípravu před odjezdem?:
nie
Jak dlouho trvala jazyková příprava (v měsících)?:
Kdo pořádal jazykovou přípravu?:
Jaká byla úroveň jazykové přípravy?:

2. Přijetí

Studijní dokumenty požadované či vystavované při přijetí (kromě Application Form, Learning Agreement a Transcript of Record):
Administrativní dokumenty požadované či vystavované při přijetí (kromě Application Form, Learning Agreement a Transcript of Record):
Vízum při vstupu do země - předkládá se pak ve škole, i při každé jiné úřední žádosti.
Jaké poplatky byly hrazeny na univerzitě?:
žádné

3. Ubytování, stravování, místní doprava

Je ubytování pro přijíždějící studenty zajišťováno automaticky:
nie
Poskytuje univerzita ubytování na studentských kolejích:
nie
Uveďte druh, kvalitu, způsob zajištění:Vlastní pronájem bytu, kvalita záleží na každé nabídce, pronájem částečně zprostředkovává univerzita
Jiný typ ubytování:
Žádný.
Vybavení bytu, kolejí (vč. informace o dostupnosti Internetu):Záleží na každém bytu.
Uveďte jiné poznámky k ubytování (možnost vaření, lednice aj.):
Univerzita nemá vlastní koleje, ani žádnou jinou možnost spolubydlení. Těsně před začátkem semestru univerzita zašle možnosti ubytování, avšak sama je vyhledává přes stránky realitních agentur. Já si tedy nakonec byt hledala sama. Stránky jsou v azerštině (anglické stránky určitě nepoužívat, protože cena stejného bytu je 3x vyšší!). Univerzita mi tak poslala překlad pár pojmů, které pro vyhledávání byly nutné a lokality, kde je vhodné hledat. Sama jsem pak vyhledala vhodné byty (dle ceny a vybavení) a poslala tipy univerzitě. Ta pak zkontaktovala majitele a případně byt osobně zkontrolovala, jestli je vše tak, jak má být. Je to ale velmi zdlouhavý proces a vše se řeší na poslední chvíli (týden před příjezdem do země), protože jinak chce majitel zaplatit nájem navíc za "rezervaci" bytu.
Poskytuje univerzita stravování v menze:nie
Jiný typ stravování:
vlastní, restaurace
Uveďte jiné poznámky ke stravování (ceny základních potravin aj.):Ceny fast-foodu byly srovnatelné s cenami u nás, ale vše také záleží na vývoji kurzu. Např. cena menu v McDonald´s byla 9 AZN. Jídlo v supermarketech bylo cenově obdobné, něco bylo dražší, něco levnější (při kurzu 1 AZN = 12,5 Kč).
Typ místní dopravy:
mestská hromadná doprava, pešia doprava, autobus
Typ jízdného a jeho výše:
Jízdné je velmi levné, platí se jednorázově za 1 jízdu (nezáleží, jak dlouho jedete, jestli 1 zastávku nebo 2 hodiny) a stojí 0,20 AZN. Pokud ale bydlíte poblíž centra, lze jít pěšky (hodně záleží na počasí).

4. Studium

Jazyk výuky na přijímající vysoké škole:
Angličtina
Způsob a systém výuky na přijímající VŠ:
Výuka probíhala každý pracovní den od 19:00 do 21:00 - 22:00 hod. Byla jsem zařazena do výuky s MBA studenty (8 stálých spolužáků). Hodiny i přístup učitelů byl velmi osobní a individuální. Každý vyučující byl externí expert na danou problematiku a měl své vlastní podmínky celého kurzu. Někde jsme tak psali každý den "mini zápočet", v jiném semináři vyučující vyžadoval pouze aktivitu a pak byla až závěrečná zkouška.
Systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek):
průběžné testy, zápočty, projekty, prezentace, písemné zkoušky
Byli jste začleněni do běžné výuky spolu s domácími studenty:
áno
Pracovali jste samostatně (Ph.D. studenti, příprava DP, projekty):
áno
Používá hostitelská univerzita ECTS:áno
Studovali jste v rámci speciálních programů pro zahraniční studenty:nie
Uveďte stručně informace o organizaci studia na zahraniční univerzitě:
Organizace byla zajištěna perfektně. Starala se o nás jedna studijní referentka, která měla spíše "kamarádský" přístup. Chodila za námi do hodin, psala emaily a o všem nás zavčas informovala. Posílala soukromé zprávy o nečekakých změnách apod.
Počet dosažených zkoušek:
5
Počet dosažených zápočtů:
0
Jiné dosažené výstupy:-
Stručně zhodnoťte úroveň výuky:
Výuka velmi závisí na každém vyučujícím, nedá se zhodnotit obecně (každý rok se vyučující mění). Já měla zkušensot spíš s praktickou výukou. Teorie se také probírala, ale byl kladen důraz na praktické využití - od toho se také odvíjely jak projekty, tak zkoušky. Napřídklad: ve finančním managementu jsme probírali případovou studii z Harvardu, ve strategickém managementu se "hrála" simulační, online hra na vedení firmy, v personalistice jsme ke zkoušce dostali 2 praktické příklady z praxe (co personalista řeší každý den) a měli napsat, jak bychom postupovali - jak reálně, tak s pomocí teoretických poznatků.
Stručně zhodnoťte Vaši jazykovou připravenost pro výuku:B1 - B2
Co pro Vás bylo při studiu nejobtížnější:Ve vztahu ke škole byl problém se spolužáky, kteří přes den pracovali a vídali jsme se pouze ve večerních hodinách. Projekty jsme tak dělali velmi pozdě večer nebo o víkendu. Vzhledem k normálnímu životu to pak byla úplně jiná mentalita místních lidí a životní podmínky.

5. Uznání zahraničního studia domácí univerzitou

Bylo Vám studium v zahraničí na domácí univerzitě uznáno:áno
Podmínky uznání:
Vše uznáno podle LA.
Jakým problémům jste musel/la čelit:
žádné

6. Finance

Orientační cena za ubytování (za den) v místní měně:
23
Orientační cena za stravování (za den) v místní měně:20
Orientační cena za dopravu v Kč:0,40
Další náklady (např. členství ve studentských organizacích, studijní texty aj.) v Kč:
0
Popište nebo rozveďte tyto další náklady:
Celkové náklady na celý studijní pobyt v Kč:
125 000
Kolik procent pokrývá studentský grant na zahraniční pobyt:
70
Co považujete v dané zemi za finančně neúnosné:
Celkově nic - služby jsou dražší (ale není to neúnosné).
Na čem se dá naopak ušetřit:
Doprava, ubytování (záleží na lokalitě).
V kolika splátkách byla finanční odměna předána:2
Jakým způsobem byla finanční odměna předána:bankovní převod
Jaké další zdroje financování studijního pobytu jste použil:
vlastní úspory

7. Volný čas

Jakým způsobem jste trávil volný čas:
Sport, cestování, vlastní zájmy, příprava do školy.
Byl organizován program pro zahraniční studenty na přijímající VŠ:
nie
Forma takového programu:
V jakých studentských organizacích jste působil:
Míra Vaší integrace mezi domácí studenty (1 žádná, 5 velká):
5
Služby pro studenty:žádné
Možnost sportovního vyžití:
nie
Rozveďte tyto možnosti:Žádná možnost sportu ze strany univerzity, pouze vlastní možnosti a zájmy.
Byl Vám umožněn přístup do knihoven:
nie
Byl Vám umožněn přístup na Internet:
áno
Jakým způsobem (ve škole, v místě ubytování, WiFi apod.):
V bytě i ve škole Wi-Fi - hesto k wifi ve škole se ale dost často měnilo a bylo těžké získat informaci na nové heslo.
Možnosti práce v průběhu studia:
Žádná - v zemi je velká nezaměstnanost a na veškeré pozice byla vyžadována znalost ruštiny a azerštiny.

8. Rady a tipy pro ostatní studenty

S jakými problémy jste se setkal během zahraničního studia:Byly spíše osobnějšího rázu kvli mentalitě místních lidí.
S jakými problémy jste se setkal při přípravě cesty:Náročnost sehnání ubytování, informace o předmětech, studiu..
S jakými pozitivními zkušenostmi jste se setkal při přípravě cesty:
Rychlost reakcí zahraniční univerzity na jakýkoli problém.
S jakými pozitivními zkušenostmi jste se setkal během zahraničního studia:Přátelský přístup univerzity.

9. Ochota spolupracovat

Jste ochoten spolupracovat se zahraniční kanceláří rektorátu při příjezdu zahraničního studenta:
áno
Jakým způsobem (např. vyzvednout studena na nádraží, ukázat mu koleje a město, podílet se na organizování večírků a exkurzí pro zahraniční studenty apod.):
Záleží na domluvě.

10. Celkové hodnocení pobytu

Jak celkově hodnotíte studijní pobyt (1 hodně špatné, 5 vynikající):
4
Slovní hodnocení studijního pobytu (rozveďte):
Zkušenost to byla výborná. Navázala jsem spostu mezinárnodních kontaktů a velmi se mi líbila přátelská atmosféra, která mezi spolužáky panovala. Organizace studia byla také skvělá a celkově jsem si mnoho odnesla. Nevýhoda ale byla na straně zahraničního oddělení - byla jsem tam jedinou zahraniční studentkou. O to více si mě sice vážili, ale většinu času jsem trávila sama. A země zatím není úplně ochotná akceptovat samotné ženy, které se procházejí v ulicích - bohužel. Nehrozí žádné bezpečnostní riziko, celé hlavní město je velmi bezpečné, ale některé projevy místního chování (zvláště mužů) mohou být nepříjemné.
Návrhy na zlepšení systému zahraničního programu:
Zavčas informovat o možnosti studia v rámci programu Kreditové mobility.