Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Azerbajdžanská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Azerbaijan State Agricultural UniversityMENDELU,REK
0
Azerbaijan Tafaccur UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Baku State University
PEF,FRRMS0
Lankaran State UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0