Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Gruzínsko

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentov
Zvoliť
Agricultural University of Georgia (AUG)
MENDELU,REK
0
Caucasus International UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Caucasus University LTD
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Georgian Technical University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Iakob Gogebashvili Telavi State University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Samtskhe-Javakheti State University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0