Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Stát:
Gruzie

Název instituceRozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Agricultural University of Georgia (AUG)
MENDELU,REK
0
Caucasus International UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Caucasus University LTD
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Georgian Technical UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Iakob Gogebashvili Telavi State University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Samtskhe-Javakheti State University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0