Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát:
Francúzska republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Agrocampus OUESTAF,ZF,REK
0
AgroParisTech - ENGREFLDF,REK
0
Agrosup DijonAF
0
AgroSup DijonAF,REK
0
BBA INSEEC ECE BORDEAUX CAMPUS
PEF,REK
0
BBA INSEEC ECE LYON CAMPUS
PEF,REK
0
Centre International d´Etudes Superieures en Sciences Agronomiques de Montpellier - SupAgro
AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
1
Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-AquitainePEF,REK
0
Ecole Supérieure d´Art et Design de Saint-EtienneLDF,REK
2
Ecole Superieure de Commerce de Pau
PEF,REK
0
Ecole Superieure de Commerce La Rochelle
PEF,REK
11
Ecole Supérieure du BoisLDF,REK
1
Fesia - Angers (uskupení čtyř univerzit)
AF,LDF,ZF,REK
5
INSEEC Alpes-Savoie
PEF,REK
5
INSEEC Bachelor Alpes-Savoie / CEFAS
PEF,REK
2
INSEEC BACHELOR ALPES-SAVOIE CHAMBERY CAMPUS
PEF
0
INSEEC Paris
PEF,REK
4
Institut National Polytechnique de Toulouse
AF,REK
0
Institut Polytechnique Lasalle Beauvais
AF,LDF,REK
0
NEOMA Business School
PEF,REK
0
Université Catholique de Lyon
PEF,REK
16
Université Côte d'Azur
PEF,FRRMS,REK
1
Université de Lorraine
LDF,REK
0
Université de Nantes - IAE
PEF,REK
1
Université de Nantes - IUTPEF,REK
2
Université de Nice- Sophia Antipolis
PEF,FRRMS,REK
6
Université de Poitiers
PEF,REK
0