Zahraničné dohody


Zoznam fakúlt

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát:
Francúzska republika
Inštitúcia:
Université de Poitiers

Fakulta
Odkedy
DokedyKoordinátor
Počet študentov
Zvoliť
REK
05. 12. 2013
30. 09. 2021
0
PEF
08. 12. 2013
30. 09. 2021
Mgr. Irena Doubková
0