Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Francúzska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Ecole Nationale Supérieure d´Arts et Metiers ENSAM
0
Ecole Supérieure d´Art et Design de Saint-Etienne
MENDELU,REK
0
ENSP-Versailles
ZF
0
INSEEC Alpes-Savoie
PEF
7
Nancy Université, INPL
AF,LDF
1
Paris University 13
PEF
1
Reims Management School
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Université Catholique de Lyon
PEF
1
Université de Nantes - IAE-IEMN
PEF,AF
1