Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát:
Finská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Häme University of Applied Sciences
AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
10
Karelia University of Applied SciencesLDF,REK
3
Lapland University of Applied SciencesPEF,AF,LDF,ZF,REK30
Oulu University of Applied Sciences
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
42
Rovaniemi University of Applied Sciences
0
Seinäjoki University of Applied Sciences
PEF,AF,FRRMS,LDF,REK
20
South Eastern University of Applied Sciences
PEF,LDF,REK12
South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)LDF,REK
3
Tampere University of Applied Sciences (TAMK)
LDF,REK
0
University of Eastern Finland
PEF,LDF,REK
4
University of Helsinki
PEF,AF,LDF,ZF,REK
23
VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU, University of Applied Sciences
PEF,REK
7