Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát: Fínska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Karelia University of Applied SciencesLDF3
Rovaniemi University of Applied SciencesMENDELU
9
Seinäjoki University of Applied SciencesLDF7
Schoool of Business and Information management
MENDELU
16
South Eastern University of Applied Sciences
MENDELU
5
South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)
LDF
5
University of Eastern FinlandMENDELU9
University of Helsinki
MENDELU
2