Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát:
Fínska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Karelia University of Applied Sciences
LDF
3
Rovaniemi University of Applied Sciences
MENDELU
9
Seinäjoki University of Applied Sciences
LDF
7
Schoool of Business and Information management
MENDELU
16
South Eastern University of Applied SciencesMENDELU5
South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)
LDF
5
University of Eastern Finland
MENDELU
9
University of Helsinki
MENDELU
2