Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Estónska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Estonian University of Life Sciences
AF,LDF,REK,ICV
7
Tallinn University
AF,REK
0
Tallinn University of Technology
FRRMS,REK
16
University of Tartu (TARTU ÜLIKOOL)
PEF,REK
34