Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Estónska republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Estonian University of Life SciencesAF,LDF,REK,ICV7
Tallinn UniversityAF,REK0
Tallinn University of TechnologyFRRMS,REK16
University of Tartu (TARTU ÜLIKOOL)PEF,REK31