Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát:
Estonská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Estonian University of Life Sciences
AF,LDF,REK,ICV7
Tallinn University
AF,REK
0
Tallinn University of TechnologyFRRMS,REK
16
University of Tartu (TARTU ÜLIKOOL)
PEF,REK
35