Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát:
Estónska republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Estonian University of Life Sciences
AF,LDF
1
Tallinn University of TechnologyFRRMS
1
University of Tartu (TARTU ÜLIKOOL)
PEF,FRRMS
4