Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát: Estónska republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Estonian University of Life SciencesAF,LDF1
Tallinn University of TechnologyFRRMS1
University of Tartu (TARTU ÜLIKOOL)PEF,FRRMS4