Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Salvádorská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Universidad Centroamericana José Simeón Caňas
MENDELU,REK
0
Universidad de El Salvador
MENDELU0