Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Stát: Dánské království

Název instituce
Rozsah dohodyPočet studentů
Zvolit
International Business Academy
PEF,REK
1