Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát:
Dánske kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Aalborg University
AF
0
KVL
MENDELU
3
University College Syddanmark
PEF
0
University of Copenhagen
PEF,AF,LDF
8