Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Cyperská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
University of Nicosia
PEF,REK16