Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát: Chorvátska republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentov
Zvoliť
Križevci College of Agriculture
AF,ZF,REK0
Libertas International University
PEF,REK
1
Medimurje University of Applied Sciences in CakovecFRRMS,REK
1
University of Dubrovnik
PEF,REK2
University of Zadar
PEF,FRRMS,REK,ICV
12
University of Zagreb
PEF,AF,LDF,REK
4
Zagreb University of Applied Sciences (Polytechnik of Zagreb)PEF,REK
0