Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Stát:
Chorvatská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Križevci College of Agriculture
AF,ZF,REK
0
Libertas International University
PEF,REK
1
Medimurje University of Applied Sciences in CakovecFRRMS,REK1
University of Dubrovnik
PEF,REK
2
University of Zadar
PEF,FRRMS,REK,ICV
12
University of Zagreb
PEF,AF,LDF,REK4
Zagreb University of Applied Sciences (Polytechnik of Zagreb)
PEF,REK
0