Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 56|program CEEPUS
Štát:
Chorvátska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
University of Rijeka
PEF
0
University of Zadar
MENDELU
0
University of Zagreb
AF,AF,FRRMS
2