Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Stát: Chorvatská republika

Název instituceRozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
University of Rijeka
PEF
0
University of Zadar
MENDELU
0
University of Zagreb
AF,AF,FRRMS
2