Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
51|program Erasmus
Štát:
Chorvátska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Križevci College of Agriculture
AF,ZF
0
Medimurje University of Applied Sciences in CakovecFRRMS
1
University of Zadar
PEF,FRRMS,ICV
5
University of Zagreb
AF,LDF
3