Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
51|program Erasmus
Stát: Chorvatská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Križevci College of AgricultureAF,ZF0
Medimurje University of Applied Sciences in Cakovec
FRRMS
1
University of Zadar
PEF,FRRMS,ICV
5
University of Zagreb
AF,LDF
3