Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Kolumbijská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Corporación Comunidades Ecológicas de Colombia (COECO COLOMBIA)
FRRMS,REK
0
Fundacion Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA)
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Universidad de ManizalesPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Universidad del Magdalena
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
REK
0
Universidad Nacional de Colombia
MENDELU,REK
0
Universidad Pontificia Bolivariana
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0