Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Stát:
Kolumbijská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Corporación Comunidades Ecológicas de Colombia (COECO COLOMBIA)
FRRMS,REK
0
Fundacion Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA)
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Universidad de Manizales
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Universidad del MagdalenaPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
REK
0
Universidad Nacional de Colombia
MENDELU,REK
0
Universidad Pontificia Bolivariana
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0