Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Čínska ľudová republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
China Agricultural University (CAU)
FRRMS,REK0