Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát: Čínská lidová republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
China Agricultural University (CAU)FRRMS,REK
0