Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Čínska ľudová republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Anhui Agricultural University
AF,ZF,REK
1
Anhui Agricultural University, Hefei, China
0
Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences
ZF0
Beijing University of Technology
MENDELU,REK
0
Central South University of Forestry and TechnologyPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Dongguan University of Technology
PEF,AF,REK
6
East China Normal University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Gansu Agriculutural University
MENDELU
0
Guangdong University of Finance & Economics
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Hainan University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Jilin Academy of Agricultural Science (JAAS)
AF
0
Ningbo University
AF
1
Northwest University
MENDELU,REK0
Peking University
LDF
0
Shanghai University of Finance and Economics
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
1
Shanghai University of International Business and Economics
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Shaoguan UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
WEIFANG UNIVERSITY
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Zhejiang Gongshang University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Zhejiang International Studies UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Zhejiang University of Finance and Economics
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Zhejiang Wanli University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0