Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Čilská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Universidad Austral de Chile
MENDELU,MENDELU
4
Universidad Católica del Maule
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
1
Universidad de Magallanes
MENDELU0