Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Alžírska demokratická ľudová republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Ecole Normale Supérieure of Kouba-Alger
ZF
0