Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Bulharská republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Angel Kanchev University of RuseAF,FRRMS,REK,ICV0
University of Agribusiness and Rural DevelopmentPEF,REK0
University of Economics - VarnaFRRMS,REK11
University of National and World EconomyPEF,REK2