Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Bulharská republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Angel Kanchev University of RuseAF,FRRMS,REK,ICV0
Technical University of Varna
AF,REK0
University of Agribusiness and Rural DevelopmentPEF,REK0
University of Economics - Varna
FRRMS,REK10
University of National and World Economy
PEF,REK
2