Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát:
Bulharská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Angel Kanchev University of Ruse
AF,FRRMS,REK,ICV
0
Technical University of VarnaAF,REK0
University of Agribusiness and Rural Development
PEF,REK
0
University of Economics - VarnaFRRMS,REK
10
University of National and World EconomyPEF,REK
2