Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Stát:
Bulharská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Angel Kanchev University of Ruse
0